Činnost firmy

Chladicí zařízení dle koncepce

 • kompresorové chladicí zařízení
  • s halogenovanými uhlovodíky
  • s chladivem R717 (čpavek)
  • s přírodními chladivy (zejména R290 - propan)
 • absorpční chladící zařízení (využití odpadního/levného tepla pro chlazení)


Chladicí zařízení dle účelu

 • chlazení kapalin (potravinářský průmysl, zimní stadiony, VZT)
 • prostorové chlazení (sklady, mrazírny, výrobní haly, šokové chlazení, stop- kynárny)
 • chlazení plynu (těžební a zpracovatelský průmysl)


Klimatizace

 • bytů a obytných domů
  • splitové a multisplitové klimatizační jednotky renomovaných výrobců
 • výrobních prostor a hal


Tepelná čerpadla

 • pro vytápění v bytové výstavbě
 • pro průmysl - využití odpadního tepla (teplárny, pekárny aj.)